Pisanje seminarskih, diplomskih, magistrskih nalog za marsikoga od nas predstavlja težek izziv. Kako začeti, kaj napisati, kje vse črpati literaturo itd., predvsem pa kako najti voljo in čas do samega pisanja. S pisno nalogo ne predstavljamo le preizkusa strokovnega znanja, temveč tudi preizkus strokovnega pisanja. Vsaka naloga je zahtevno pisno delo, s katerim izkazujemo spretnost strokovnega izražanja svojih mnenj, stališč in trditev. Ob visoki ravni teoretičnega znanja pokažemo tudi visoko stopnjo jezikovne kulture in tehnično urejene naloge v skladu z navodili posamezne fakultete. V kolikor ste pri koncu naloge obupali in imate problem s samim urejanjem in oblikovanjem naloge, prevodom povzetka vsebine, lektoriranjem in PowerPoint predstavitvijo nam pošljite povpraševanje in pomagali vam bomo.

 

TEHNIČNO UREJANJE - OBLIKOVANJE VSEBUJE:

 • postavitev strani (robovi, velikost, prelomi),
 • priprava naslovnice,
 • izdelava kazala vsebine, kazala slik in tabel,
 • številčenje strani,
 • pravilno označevanje slik, grafov, tabel,
 • izbira pisave in urejanje poravnave besedila,
 • pravilno urejanje slogov naslovov in podnaslovov,
 • oblikovanje glave in noge,
 • pravilno citiranje med besedilom,
 • pravilno navajanje literature v seznamu literature in virov,
 • pravilni razmiki med vrsticami,
 • in drugo oblikovanje po navodilih vaše fakultete ali šole za pisanje seminarskih, diplomskih, magistrskih nalog.