Prevajanje je proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Pri samem prevajanju se izvaja proces za prenos jezikovne in kulturne značilnosti v drug jezik. Pri tem pa je izredno pomembno, da se pri samem procesu prevajanja ne izgublja pomena besed, ki jih v različnih kulturah drugače obravnavajo. Samo zavedanje kulturnih razlik med izvornim in ciljnim jezikom je ključno pri samem delu, saj z upoštevanjem le-teh postane prevod razumljiv in ustrezen. Proces našega pomena pa je prav tak, zato sodelujemo z Jezikovnim studiem Vergil, kjer poskrbijo za prenos pomena besede v pravi ciljni jezik.

 

Prevod povzetka - povzetek seminarske, diplomske in magistrske naloge vedno vsebuje strnjeno besedilo, kjer na kratko opišemo vsebino, cilje, namen, metodologijo in svoje ugotovitve. Ker pa je to kasneje dostopno na spletnih brskalnikih in ker se hrani v knjižnici fakultete, je treba poskrbeti, da je prevod povzetka preveden pravilno in predvsem, da dobi pravi pomen v tujem jeziku. Zakaj? Saj le tako dosežemo kakovost svoje naloge in s tem omogočimo tudi drugim ljudem, ki na spletnih brskalnikih iščejo informacije, da dobijo pravilen vpogled v naše prevedeno besedilo in da razumejo pravilni pomen prevoda.