Z grafikonom prikažemo številske podatke s sliko. Najbolj običajni grafikoni so tortni, palični in črtni. Cilj vseh pa je vizualizacija podatkov, ki si jih drugače težko predstavljamo. Kadar želimo v grafikonu prikazati več različnih stvari, podatke označimo z različnimi barvami in dodamo legendo. Grafikon ima dve dimenziji, na abscisni osi je neodvisna spremenljivka, na ordinati pa odvisna spremenljivka. Z organizacijsko shemo ali preprosto rečeno z organi-gramom grafično prikažemo ponazoritev organizacijske strukture. Organizacijska shema prikazuje oddelke, delovne skupine in delovna mesta v organizaciji. Pojem se uporablja tudi za grafične prikaze različnih elementov določenega področja.