TEHNIČNO OBLIKOVANJE NALOGE:

  • prosto oblikovanje besedila (poravnava besedila, ureditev slogov naslovov in podnaslovov, velikosti pisave, kazala vsebine, številčenje),
  • zahtevno oblikovanje besedila (vstavljanje slik, tabel, kazala slik in tabel, prelomov strani, oblikovanje odstavkov),
  • zelo zahtevno oblikovanje izvirnika (oblikovanje celotne naloge, celotnega besedila, vstavljanje grafikonov, organigramov).

OBLIKOVANJE POWERPOINT PREDSTAVITVE:

  • prosto oblikovanje,
  • zahtevno oblikovanje.

LEKTORIRANJE DIPLOMSKEGA DELA

LEKTORIRANJE MAGISTRSKEGA DELA

LEKTORIRANJE SEMINARSKE NALOGE

PREVAJANJE VSEBINE POVZETKA V NALOGI

PREVAJANJE V TUJI JEZIK

 

Cenik oziroma ponudbo izdelamo predhodno po dogovoru, glede na zahtevnost urejanja in Vam ga posredujemo.